Mentálne techniky na dosahovanie cieľov

Mentálne techniky na dosahovanie cieľov

Začíname seriál o mentálnych technikách. Čo vlastne sú a k čomu slúžia? Predstavte si, že ste nasadli do autobusu, na ktorom nebola napísaná cieľová stanica. Viete, ktorý smer autobus zvolí? Kde odbočí, kde pribrzdí, kedy bude musieť natankovať, a hlavne – kde skončí? Mať ciele je možnosť sa v našom živote posunúť a rásť. Ak však nevieme, čo je náš cieľ, veľmi ťažko sa volia tie správne kroky. Každý človek by mal mať vo svojom živote víziu, čo chce dosiahnuť. Niekto má ciele jednoduché, niekto komplexnejšie. Či už chceme navštíviť Grand Canyon, kúpiť si koňa, či vybudovať prosperujúcu IT spoločnosť, základ je vedieť ČO VLASTNE CHCEM.

1. S.M.A.R.T.
Metóda SMART je často popisovaná technika zadávania cieľov. Určite ste sa s ňou už stretli, čo môže spôsobiť pocit, že je to už tzv. old school. Je však nevyhnutné mať jasne definované ciele, a tu je práve SMART technika zázračným pomocníkom.
S (Specific – špecifický). Ide o definovanie konkrétneho cieľa. Položte si otázky: Čo chcem dosiahnuť? Ako to bude vyzerať, keď to dosiahnem? To, že je cieľ špecifický znamená, že obsahuje jasné kritériá. Napríklad nie “lepšie vyzerať” ale “schudnúť”. Nie “zlepšiť finančnú situáciu” ale “zvýšiť príjem”
M (Measurable – merateľný). Stanovte si presné kritériá merania každej časti cieľa. Položte si otázku:  Podľa čoho zistím, že som sa posunul? Podľa čoho zistím, že som to dosiahol? Dokážem vidieť, ako sa k cieľu približujem?  Na merateľnosť sa môžeme pozrieť aj z hľadiska čiastkových krokov. Napríklad nie “schudnúť” ale “schudnúť 5 kíl”. Nie “zvýšiť príjem” ale “mať mesačný príjem 2000€”
A (Action-oriented – akčne orientovaný). Ak máme určený špecifický cieľ aj jeho merateľnosť, nasleduje uvažovanie, akým spôsobom ho môžeme dosiahnuť. Každý cieľ potrebuje plán. Pýtame sa: Aké kroky musím urobiť, aby som to dosiahol? Čo urobím ako prvé? Kto mi s tým môže pomôcť? Čoho robiť viac? Čo prestať robiť? Na dosiahnutie cieľa často potrebujeme rozvíjať svoje schopnosti a zároveň niečo obetovať – čas, peniaze, zábavu s priateľmi, vylyhovanie v posteli,… Uvažujte, čo je pre váš cieľ najpodstatnejšie.
R (Realistic – reálny). Ak sa chcete stať prezidentom, choďte za tým. Avšak to v najbližšej dobe nie je možné, preto si stanovte menší cieľ – reálny, dosiahnuteľný. Pátrajte po tom, čo je uskutočniteľné. Je na nás, aké ciele si určíme. Čím vyšší cieľ, tým viac motivácie, snahy, vytrvalosti, prekážok či obetavosti nás čaká. Dosiahnutie príliš vysokého cieľa trvá dlhú, čo môže pôsobiť kontraproduktívne. Ak cieľ dosiahneme, zvýši nám to sebavedomie. Ak cieľ nedosiahneme, naopak nám to prinesie pocit zlyhania a frustrácie. Začnime preto od menších, no zároveň dostatočne vášnivých cieľov, ktoré v nás vzbudia pocit túžby. Pýtajte sa: Je to skutočne dosiahnuteľné? Je to naozaj to, po čom túžim? Má zmysel tomu venovať energiu?
T (Timely – časový rámec). Ak to nie je termín z práce či úradu, ktorý musíte podľa zmluvných podmienok splniť, určte si ho sami. Snažte sa dodržať svoj konečný termín. Mať deadline nám podvedome naznačuje urgentnosť úlohy. Časový tlak pôsobí priaznivo pri prežívaní stresu na našu úroveň aktivácie. Čím sme bližšie k deadlinu, tým viac sa snažíme ho dodržať, a tým viac krokov k dosiahnutiu cieľa vykonáme. Samozrejme, aj tu musíme dbať na reálnosť. Pokojne si určte termín aj pre čiastkové kroky.

2. Vizualizácia
Počas spĺňania podmienok SMART techniky ste si určite predstavovali cieľ v myšlienkach. Nazývame to vizualizácia, čo je zároveň ďalšia technika pomáhajúca k dosiahnutiu toho, čo chceme. Nejde o obyčajné predstavy, ale o vedomú prácu na vizuálnom obraze. Ako funguje? Čím častejšie si cieľ vizualizujeme, tým viac ho dopĺňame. Za každým nám napadne drobnosť, ktorá by do obrazu zapadala, vďaka čomu cieľ robíme ešte viac špecifickým. Zároveň pomocou častej vizualizácie sa nám obraz dostane do podvedomia, čo spustí proces hľadania možností, ako sa k nemu dopracovať a lepšie využívať príležitosti, ktoré k cieľu vedú. Vizualizácii sa treba venovať pravidelne. Väčšine ľudí vyhovuje čas pred spaním. Nezabúdajte, ak má táto technika fungovať, robte to vedome a doprajte si počas vizualizácie pokoj. Spravte si pohodlie, zatvorte oči a vizualizujte. Predstavujte si, aké skvelé to bude, keď dosiahnete cieľ. Svoje predstavy obohaťte farbami, vôňou, zvukmi, precíťte každú emóciu a nadšenie. Predstavujte si čo najviac detailov.

3. O 5 rokov
Ďalšia technika spočíva v predstave, čo chceme, aby bolo o 5 rokov. Môžete sa pýtať: Kým budem o 5 rokov? Čo budem robiť? Čo chcem vlastniť? Čo chcem vybudovať? Kde chcem bývať? Ide o stanovenie si dlhodobých a dostatočne príťažlivých cieľov. Dlhodobé ciele sú dôležité najmä pri situačnom rozhodovaní. Ak sa nachádzate v situácii, kedy sa neviete rozhodnúť medzi dvoma možnosťami, vyberte si tú, ktorá je priaznivejšia pre dlhodobý cieľ. Pre lepšie chápanie uvediem príklad: “Chcem schudnúť 8 kíl za najbližších 6 mesiacov. Mám veľkú chuť dať si niečo nezdravé. Ešte si môžem dopriať pizzu a McDonald, veď na chudnutie mám ešte dosť času.” Chyba, ktorú často robievame. Uspokojujeme svoje aktuálne potreby na úkor dlhodobého cieľa. Majte svoje dlhodobé ciele na pamäti. Techniku môžete spraviť zaujímavejšou tak, že si svoje 5 ročné ciele napíšete na papier, zalepíte do obálky a po piatich rokoch ju otvoríte a pozriete sa, ako sa vám darilo.

4. Ciele na 1 rok
Odporúča sa tiež určiť si ciele, ktoré chcete splniť najbližších 12 mesiacov. Interval jedného roka poskytuje dostatočný časový priestor na uskutočnenie našej vízie, a zároveň nám dáva slobodu a nevytvára nátlak, že to musí byť hneď. Napíšte si 10 cieľov, ktoré chcete splniť najbližší rok na papier a niekde založte. Po uplynutí 12 mesiacov si zoznam prečítajte a sledujte, ako úspešní ste boli. Technika je vhodná aj pre partnerov či rodiny. Ciele si môžete určiť spoločné. Spolupráca upevní vzťahy a môže byť zaujímavým trávením spoločného času.

5. Prvých 20 krokov
Technika 20 krokov je jednoduchšia verzia vytvárania plánu. Vyberte si jeden cieľ a napíšte minimálne 20 vecí, ktoré musíte urobiť pre jeho dosiahnutie. Môže to byť naozaj čokoľvek, čo vás môže posunúť. Táto technika je vhodná ako zahrievacie kolo pre tvorbu komplexného plánu. Efektívna je najmä u začiatočníkov, ktorí sú ešte vystrašení a veľký plan by ich skôr odradil.

6. Technika 365/90/30/7/1/hneď
Technika 365/90/30/7/1/hneď je menej známa. Poskytuje nám pomocnú “barličku” pri vytváraní akčného plánu. Čísla znamenajú počet dní 365 (1 rok), 90 (3 mesiace), 7 (1 týždeň), 1 (1 deň), hneď. Začíname od najväčšieho čísla. Spíšte si čo najviac konkrétnych krokov k dosiahnutiu cieľa, ktoré urobíte nasledujúcich 365 dní. Neponáhľajte sa a trpezlivo uvažujte. Následne zo zoznamu vypíšte tie kroky, ktoré urobíte najbližších 90 dní. Potom z nich vyberte tie, ktoré urobíte za nasledujúcich 30 dní od súčasnosti. Takto pokračujeme, kým sa nedostaneme k slovu “hneď” – toto je váš prvý krok, ktorý vykonajte. A vykonajte ho HNEĎ.

7. Najdôležitejšia zručnosť
K tomu, aby sme sa niekde dostali, bezpochýb potrebujeme isté zručnosti. Nadobudnúť schopnosti je občas poriadny strašiak. Určite ste už počuli “To nedokážem, lebo neviem hovoriť pred ľuďmi”, “Do tej práce ma nepríjmu, lebo neovládam nemčinu”, “Chcela by som si otvoriť cukráreň, ale neviem piecť.” Naša vlastná myseľ nám kladie pod nohy polená, aby nás uchránila pred zlyhaním. Všetky zručnosti a schopnosti sú však naučiteľné. Každý človek, ktorý niečo dokázal, sa na vrchol dostal postupne – učením. Dôležité je urobiť prvý krok. Vyberte zručnosť, ktorá má najväčší vplyv na váš cieľ a každý deň urobte jednu vec, ktorou sa zdokonalíte.  Venujte sa jej každý deň, hoci by to malo byť len 5 minút. Prečo je to dôležité? Už keď rozbehnete vlak učenia, nebudete chcieť zastaviť. Pocit sebarealizácie a kompetencie vás natoľko naplní, že sa budete učiť s radosťou a vzrušením.

8. Povedzte to niekomu… alebo nie?
Keď sa podelíte s okolím o váš cieľ, trošičku sa tým zaväzujete, že ho musíte dosiahnuť, inak budete vyzerať ako trdlo. To môže fungovať, pokiaľ vám veľmi záleží na tom, akú mienku o vás majú ostatní. Ale čo hovoria výskumy? Derek Sivers popisuje, čo sa udeje, ak si cieľ nenecháte pre seba. Ak vyslovíme nahlas pred ľuďmi, čo chceme dosiahnuť, ich obdiv v nás vyvolá skvelý pocit uznania. Ale za čo? Veď sme ešte nič nedosiahli. Dôsledky sú horšie, ako by sme si mohli myslieť. Naša myseľ už nie je tak motivovaná, lebo dobrý pocit z cieľa už prežila. Následne sa menej snažíme pre dosiahnutie konečného cieľa, čo nás brzdí, a môže zbrzdiť úplne. Krátku Siversovu reč si môžete pozrieť tu.

 

Na záver: neberte to príliš vážne. Dnes žijeme vo svete, kde každý chce byť úspešný, bohatý podnikateľ, jazdiť na mercedese a dovolenkovať na Bali. Pri naháňaní sa za materiálnymi cieľmi zabúdame žiť. Podstatu života a stanovovania cieľov krásne popisuje Adela Vinczeová. Posúvajte sa, plňte si sny a ciele, ale nezabúdajte vychutnávať krásy života a hodnoty, na ktorých vám záleží.

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *