Spoznajte nás

Ján DUBNIČKA

Founder, Brain-Based & Inner Game Coach

Jána celý profesný život sprevádza a živí komunikácia. Interpersonálna komunikácia, na základe poznatkov o mozgu, sa stala jeho vášňou aj profesiou. Je medzinárodne certifikovaný brain-based a inner game kouč a zakladateľ vzdelávacej spoločnosti SATISFACTORY. Venuje sa komunikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, zmene kultúry vo firmách, rozvoju lídrov a tímov. 

Vyštudoval Neuro Coaching (NeuroLeadership Group). Pol roka sa učil priamo od „praotca“ koučovania a autora metódy Inner Game, Tima Gallweya. Aktuálne ukončil výcvik so Sandrou Wilson, MCC v systemicko – psychodynamickom tímovom koučovaní.

Je členom Medzinárodnej federácie koučov ICF. U širokej verejnosti rezonuje svojimi knihami “Chce to len odvahu” a “Vytvorte si život po akom túžite”.  Viedol semináre o koučovaní na univerzitách v SR aj ČR. Pravidelne je pozývaný ako rečník a vedie workshopy na konferenciách.

Rudolf VACO

Coach, Mentor & Consultant

Rudolf je medzinárodne certifikovaný ko-aktívny kouč, exekutívny kouč, tímový kouč a mentor. Má bohaté skúsenosti s vedením ľudí ako vrcholový manažér. 20 rokov úspešne pôsobil v Top 10 globálnych spoločnostiach FMCG na Slovensku aj v zahraničí.

Má skúsenosti s riadením organizácií, akvizíciou častí firiem ako aj so zavádzaním reštrukturalizačných a celofiremných transformačných programov. Je expert v oblasti finančných a logistických služieb, ako aj podpory predaja cez zdieľané služby.

Rudolf  sa zameriava na tvorbu stratégie a implementačných plánov, tvorbu firemnej kultúry a opatrení na zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, rozvoj medzi-tímovej spolupráce, riadenie zmien ako aj programy pre kariérny a talent manažment.

V rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako Prezident českej pobočky Medzinárodnej federácie koučov.

Branislav JURINA

Lecturer & Facilitator

Braňo je sociálny pedagóg a školiteľ.

Má dlhoročné skúsenosti s predajom a poradenstvom. Táto oblasť je teda prirodzene jeho srdcovou záležitosťou. Venuje sa rôznym technikám a spôsobom predaja.

Pracuje ako lektor v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Má sedemročnú prax s nadstavovaním a realizáciou vzdelávacích programov a školení od obchodníckych až po manažérske pozície. Pri ich realizácii vždy dbá na skvelý zážitok a pohodovú atmosféru.

Na vzdelávaní ho najviac baví pestrosť, jedinečnosť pohľadov a možností každého jedného z nás, vzájomné obohacovanie sa a neustály posun.

“Hodnoty ako partnerstvo a flexibilita sú pre mňa v živote veľmi dôležité. V spoločnosti satisfactory týmito hodnotami žijeme a pretavujeme ich do vzdelávania. Myslím si, že aj vďaka tomu sú naše školenia jedinečné a prínosné.”

Zuzana VALIGOVÁ

Coach & Consultant

Zuzana je psychologička a koučka, ktorá nám pomáha s tvorbou špeciálnych vzdelávacích a rozvojových programov a blogových článkov. Zaoberá sa správnou psychohygienou, prácou s hodnotami, dosahovaním cieľov a zlepšovaním interpersonálnych vzťahov.

Je absolventkou Medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business. Absolvovala vzdelávací kurz The 15 Law of Growth a viacero krátkodobých kurzov z oblasti skupinovej dynamiky a psychodiagnostiky. Pracuje v psychiatrickej nemocnici, robí si špecializáciu v klinickej psychológii a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii.

“Baví ma posúvať vlastné hranice a pracovať na harmonickom živote v súkromnej a pracovnej oblasti. Ľudia túžia po naplnení cieľov, neuvedomujú si však vlastnú silu a potenciál, pomocou ktorých sú schopní svoje sny realizovať.”

PROFESIONALITA FLEXIBILITA

Chceme byť pre vás profesionálnym a flexibilným partnerom. Vzdelávanie a rozvoj vnímame ako ``živý organizmus``, ktorý sa môže v čase a cieľoch meniť, preto ku každému programu pristupujeme na základe individuálnych a tímových potrieb..

PARTNERSKÝ VZŤAH REŠPEKT

V každej spolupráci hľadáme partnerský vzťah, založený na rešpeke inakosti a rozmanitosti, myšlienok, názorov, pohľadov a kultúr. Netvárime sa, že máme ``patent na rozum``, rešpektujeme individuálne rozvojové potreby každého partnera.

HÚŽEVNATOSŤ VYTRVALOSŤ

Pokiaľ ide o rozvoj ľudského potenciálu, prácu so silnými stránkami, podporu zdrojov a rast tímov, sme vášniví a oddaní, naša práca nás skutočne baví, napĺňa a dáva nám zmysel, preto sme v nej pokorní, trpezliví, vytrvalí a húževnatí.

RASTOVÉ NASTAVENIE MAJSTROVSTVO

Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa a rozvíjame, opúšťame komfotnú zónu, a to preto, aby sme aj my stále rástli a napredovali a dokázali kráčať s dobou a pracovali aj s novými trendami v hybridnom svete v rozvoji a vo vzdelávaní.

Pomohli sme aj týmto úžasnýmskvelýmotvoreným klientom.

Individuálny rozvoj a rozvoj tímov nás baví.