Novinky

Process Communication Model

Pre jednotlivcov

Model procesnej komunikácie je popredný svetový nástroj založený na ľudskom správaní. Umožňuje jednotlivcovi pochopiť, ako a prečo ľudia komunikujú.

The Rocket Model

Pre tímy

The Rocket Model používame na diagnostiku tímovej dynamiky a na poskytnutie špecifických nástrojov a aktivít na zlepšenie výkonnosti tímu.

Facet5

Pre jednotlivcov

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti.Online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti “Big 5”.