Process Communication Model

Ako analyzovať a pochopiť vaše potreby, ale tiež porozumieť správaniu iných ľudí, aby ste mohli efektívne komunikovať so svojím okolím? Model procesnej komunikácie je popredný svetový nástroj založený na ľudskom správaní. Umožňuje jednotlivcovi pochopiť, ako a prečo ľudia komunikujú. NASA tento model využívala 20 rokov pri výcviku a výbere astronautov a dnes je Process Communication Model súčasťou celosvetovo známych a úspešných firiem ako Apple, IBM, Coca Cola, či BMW.

Process Communication Model ® (PCM) je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím. Vďaka PCM získate sadu praktických nástrojov navrhnutých špeciálne pre úspešnú každodennú komunikáciu v pracovnej, či súkromnej oblasti.

Chceli by ste poznať tieto komunikačné nástroje?

Process Communication Model vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov. Skúmal medziľudskú komunikáciu a počas svojej práce s klientmi si všimol, že v každodennom správaní existujú určité vzory, ktoré sú spojené so špecifickými pozitívnymi a negatívnymi reakciami na určité veci a udalosti. Tiež videl rad negatívnych reakcií, ktoré boli spojené so stresom. Taibi došiel k záveru, že na základe toho, čo váš partner hovorí a ako sa chová, môžete spoľahlivo predpovedať jeho reakcie v rôznych stresových situáciách.

Process Communication Model ® ponúka spoľahlivé a overené metódy identifikácie a pochopenie štruktúry osobnosti , vysvetľuje aký je vplyv životných udalostí na konkrétnu osobnosť a komunikačnú dynamiku medzi ľuďmi. Na základe vedecky ocenenom klinickom objave PCM bolo vytrénovaných takmer milión ľudí z piatich kontinentov z rôznych oblastí (ako sú manažment, obchod, predaj, vzdelávanie,  politika, medicína, medziľudské vzťahy atď.), ktorí sa zúčastnili  tréningu PCM.

NASA začala PCM (Process Communication Model) používať pri výbere a vzdelávaní astronautov už v roku 1978, kedy najala Dr.Taibiho Kahlera ako poradcu v procese výberu kozmonautov. Jedným z jeho úloh bolo určenie typov osobnosti a výber tých, ktorí si navzájom lepšie rozumejú a dokážu navzájom spolupracovať. Dôvod bol zrejmý – kozmonauti strávia veľa času uzavretí v malom priestore, v stresových a potenciálne nebezpečných situáciách. Pri práci na tomto projekte využil  PCM model, ktorý NASA potom využívala ako základný nástroj pre výber astronautov.

Dnes model používajú riaditelia a manažéri veľkých firiem a korporácií, významní politici aj psychológovia a môžete aj VY!

Prečo si vybrať PCM?

  • Porozumiete správaniu iných ľudí (a aj svojmu vlastnému)
  • Naučíte sa s nimi efektívne komunikovať
  • Znížite pravdepodobnosť vzniku konfliktov a nedorozumení
  • Ak vzniknú, dokážete zanalyzovať ich príčinu
  • Nájdete cestu ako ich vyriešiť a opäť efektívne komunikovať
  • Pomocou napĺňania svojich psychologických potrieb zvýšite kvalitu svojho života


TYPY OSOBNOSTÍ.
Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov.

Každý osobnostný  typ je charakterizovaný konkrétnym správaním, svojimi silným stránkami, má špecifické motivátory  a svoje psychologické potreby. Zároveň spoznáva a vníma svet svojím preferovaným spôsobom a preferuje svoje obľúbené komunikačné kanály. Každý typ má svoju predpovedateľnú stresovú sekvenciu – správanie, ktoré demonštruje pod stresom. V PCM hovoríme o osobnostných typoch v nás. To nám umožňuje využívať rôzne typy správania a spôsobov komunikácie – potrebujeme sa len naučiť ako.

Prvým krokom identifikácie Vašej štruktúry osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje Osobnostné „kondomínium“, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti. Zároveň zistíte, koľko energie sa v jednotlivých poschodiach osobnosti nachádza, čo priamo ovplyvňuje Vaše spôsoby komunikácie a správania sa.

6 Osobnostných typov podľa Process Communication Modelu:

Logik si myslí, že ak by boli všetci logickí, bolo by menej problémov. Myslenie môže vyriešiť akýkoľvek konflikt či problém. Chcú fakty. „Myslím ….“

Perzister verí, že základnými cnosťami sú hodnoty. Ich mienka je veľmi silná a majú vyvinuté silné presvedčenie vo väčšine oblastí ich života. Ak sa stretnú s niekým alebo s niečím, najskôr prezentujú svoj názor. „Podľa mňa …“   „Verím …“

Harmonizer najskôr cíti. Veria, že ak by sa každý z nás naozaj a skutočne staral jeden o druhého, bolo by vo svete menej problémom (a viac harmónie) „Cítim …“

Imaginer očakáva vonkajšiu stimuláciu (podnet), uprednostňuje čas na reflexiu a usmernenie, ktoré ich povzbudí do konania. „Len mi povedz, čo robiť …“

Rebel nemyslí ako Logik, nemá názor ako Perzister, necíti ako Harmonizer a neočakáva inštrukcie / usmernenie ako Imaginer. Rebel reaguje – mám rád alebo nemám rád. Život musí byť zábava. „Wow!“, „Super!“ alebo „Nenávidím …“

Promoter reaguje na realitu prostredníctvom akcií. „Urob to.“ Choď do toho.“

Ak máte chuť spoznať Process Communication Model ® ozvite sa nám.