Naša ponuka

Rozvíjajte a zdokonaľujte svoje špecifické zručnosti

Spoznajte nás

Zakladateľom vzdelávacej spoločnosti Satisfactory je Ján Dubnička. Naším cieľom je ukázať spoločnostiam, tímom a jednotlivcom cestu k spokojnosti prostredníctvom rozvoja vyššej úrovni kultúry, dosahovania výsledkov a zlepšenia kvality vzťahov.

Prinášame možnosti pre váš rozvoj, posun a rast. Prinášame fungujúce a overené metódy a nástroje. Rozvíjame silné stránky, ľudský potenciál, mäkké zručnosti a líderské kompetencie. Budujeme efektívne a výkonné tímy. Budujeme užitočné návyky. Zlepšujeme spôsob myslenia, nastavenie mysle, spoluprácu a otvorenú komunikáciu v tímoch aj medzi tímami. Vedieme k objaveniu zmyslu, hlbokým uvedomeniam, zvedomeniam a majstrovstvu.

Naše kurzy

Inšpirujte sa v špecializovaných témach a zlepšite svoje zručnosti

Novinky satisfactory

Process Communication Model

PRE JEDNOTLIVCOV

Model procesnej komunikácie je popredný svetový nástroj založený na ľudskom správaní. Umožňuje jednotlivcovi pochopiť, ako a prečo ľudia komunikujú.
_

The Rocket Model

PRE TÍMY

The Rocket Model používame na diagnostiku tímovej dynamiky a na poskytnutie špecifických nástrojov a aktivít na zlepšenie výkonnosti tímu.
_

Facet5

PRE JEDNOTLIVCOV

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti.Online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti “Big 5”.

Vyberáme z blogu

Čítajte a posúvajte sa vpred

Mentálne upratovanie

By

Nekonečný stres, zvyšovanie nárokov, stále nejaké starosti – človek by sa z... read more

Ako sa nezblázniť na home office. Work-life balance.

By

Vzhľadom na zmenenú situáciu sa s home office roztrhlo vrece. V spoločnostiach,... read more

Ako sa nezblázniť na home office. Rozpad manželstva v karanténe vs. Šanca na liečbu vzťahu

By

PROFESIONALITA FLEXIBILITA

Chceme byť pre vás profesionálnym a flexibilným partnerom. Vzdelávanie a rozvoj vnímame ako ``živý organizmus``, ktorý sa môže v čase a cieľoch meniť, preto ku každému programu pristupujeme na základe individuálnych a tímových potrieb..

PARTNERSKÝ VZŤAH REŠPEKT

V každej spolupráci hľadáme partnerský vzťah, založený na rešpeke inakosti a rozmanitosti, myšlienok, názorov, pohľadov a kultúr. Netvárime sa, že máme ``patent na rozum``, rešpektujeme individuálne rozvojové potreby každého partnera.

HÚŽEVNATOSŤ VYTRVALOSŤ

Pokiaľ ide o rozvoj ľudského potenciálu, prácu so silnými stránkami, podporu zdrojov a rast tímov, sme vášniví a oddaní, naša práca nás skutočne baví, napĺňa a dáva nám zmysel, preto sme v nej pokorní, trpezliví, vytrvalí a húževnatí.

RASTOVÉ NASTAVENIE MAJSTROVSTVO

Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa a rozvíjame, opúšťame komfotnú zónu, a to preto, aby sme aj my stále rástli a napredovali a dokázali kráčať s dobou a pracovali aj s novými trendami v hybridnom svete v rozvoji a vo vzdelávaní.

Pomohli sme v rozvoji aj týmto skvelýminovatívnymjedinečnýmprogresívnym klientom.

Individuálny rozvoj, rozvoj lídrov a tímov nás baví.