Popis

Cieľ: Osvojiť si manažérske / líderské zručnosti potrebné pre fungovanie v online a hybridnom svete

Forma: Online ZOOM, interaktívna

Trvanie: 6 dní – 4 hodiny denne (dohodou v závislosti od riešených tém)

Maximálny počet účastníkov: 12

 

Na tréningu sa naučíte:

 • Ako sa stať prirodzeným leadrom,
 • Ako využiť poznatky koučingu pri práci so zamestnancami,
 • Ako efektívne využívať online nástroje a platformy,
 • Ako riadiť tímy na diaľku,
 • Ako motivovať a angažovať zamestnancov a tým zvýšiť výkonnosť celého tímu,
 • Ako odstrániť frustráciu a pracovať so stresom,
 • Ako vyzistiť potreby jednotlivcov a celých tímov prirodzenou cestou,
 • Ako nastaviť rozvoj jednotlivcov či celého tímu,
 • Ako zabezpečiť súdržnosť tímu na diaľku, budovať tímového ducha, udržovať vzťahy,
 • Ako vytvoriť virtuálne teambuildingy, ktoré budú členovia tímu milovať,
 • Ako efektívne delegovať úlohy a pracovať s dôverou,
 • Ako pripraviť skvelé a efektívne online porady / meetingy,
 • Ako poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu.

Tréning prebieha interaktívnou formou. Každý z účastníkov tréningu bude mať možnosť aplikovať naučené poznatky v praxi (podľa preferencie) prezentácie pre ostatných členov so spätnou väzbou od lektora a účastníkov.

  Nezáväzná registrácia

  Vaše meno *

  Email *

  Správa