Naša ponuka

Vykročte na cestu k spokojnosti

Hodnotenie a diagnostika

Dobre porozumieť sebe aj ľuďom vo svojom okolí, neostať na povrchu, ponoriť sa hlbšie.

Ponúkame vám kvalitné diagnostické nástroje na individuálnu a tímovú diagnostiku. Využite silu svojej osobnosti a odhaľte potenciál vašich ľudí pomocou nástrojov Facet5 a GPOP. Vyskúšajte inovatívny komunikačný a osobnostný model The Process Communication Model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím, alebo medzinárodne uznávanú odbornú metódu, postavenú na 30 rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadershipu a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov The Rocket Model.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
toa-heftiba-FV3GConVSss-unsplash
romain-v-nMDp15T4lJ0-unsplash
alesia-kazantceva-VWcPlbHglYc-unsplash

Osobnostný rozvoj a koučing

Našou úlohou je napomáhať ľuďom stať sa tými, kými chcú byť, nie hovoriť im, akí majú byť.

Pomôžeme vám v premýšľaní o vašom myslení, preskúmať ne/užitočné postoje a presvedčenia, riešiť výzvy a hladať odpovede na otázky, spoznať a analyzovať stereotypy a presvedčenia, nachádzať riešenia a pustiť sa do akcie. Pri osobnom rozvoji staviame na princípoch, založených na poznatkoch o fungovaní mozgu (results) a na riešenie zameraného prístupu (solution focused). Pracovali sme priamo pod vedením autora metódy Inner game – Tima Gallweya.

Leadership a management

Pre lídra 21. storočia je dôležitý „ľudský prvok leadershipu“. Spájanie sa s ľuďmi, hľadanie toho, čo je pre nich dôležité.

Pre efektívne vedenie ľudí je dôležité vypestovať si skutočný záujem a schopnosť podporovať pozitívne emócie u ľudí, ktorých spoluprácu a pomoc líder potrebuje. Naše programy na rozvoj manažérskych a líderskych zručností sú postavené na najnovších poznatkoch neurovedy, komunikačnej, sociálnej a vzťahovej inteligencii. Neponúkame len ďalší rámec leadershipu, ale spôsob premýšľania o leadershipe spolu s konkrétnymi nástrojmi.

campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash
copernico-p_kICQCOM4s-unsplash
leon-bzqU01v-G54-unsplash
jaime-lopes-0RDBOAdnbWM-unsplash

Komunikácia a prezentovanie

Nie je možné nekomunikovať. Každé správanie je komunikácia. A preto, že neexistuje nesprávanie, nemôže neexistovať komunikácia. Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii.

Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzťahov. Pomôžeme vám získať prezentačnú gramotnosť, väčšiu istotu a sebadôveru pri prezentovaní. Zistíte, ako predať svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou a dopadom.

Budovanie a rozvoj tímov

Pomôžeme vám zlepšiť spoluprácu v tíme, budovať prostredie bezpečia, naštartovať otvorenú komunikáciu.

Máme náš vlastný strategický program pre zlepšenie efektivity tímu a zmenu kultúry v tíme. Pracujeme s diagnostikou a nástrojmi na rozvoj tímov, ktoré sú postavené na renomovaných, vedecky overených prístupoch The Rocket Model a agilnom prístupe Management 3.0. Pracujeme s poznatkami neurovedy. Zároveň máme bohaté skúsenosti z oblasti facilitácie skupinovej práce a tímového koučovania.

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash
redd-5U_28ojjgms-unsplash
leon-bzqU01v-G54-unsplash
jaime-lopes-0RDBOAdnbWM-unsplash

Komunikácia a prezentovanie

Nie je možné nekomunikovať. Každé správanie je komunikácia. A preto, že neexistuje nesprávanie, nemôže neexistovať komunikácia. Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii.

Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzťahov. Pomôžeme vám získať prezentačnú gramotnosť, väčšiu istotu a sebadôveru pri prezentovaní. Zistíte, ako predať svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou a dopadom.

0
+
Odkoučovaných hodín
0
Hodín rozvoja
0
Klientov
0
Tímov

Prekročte hranicu medzi

Nespokojnosťou a spokojnosťou

Prinášame možnosti pre váš rozvoj, posun a rast. Prinášame fungujúce a overené metódy a nástroje. Rozvíjame silné stránky, ľudský potenciál, mäkké zručnosti a líderské kompetencie. Budujeme efektívne a výkonné tímy. Budujeme užitočné návyky. Zlepšujeme spôsob myslenia, nastavenie mysle, spoluprácu a otvorenú komunikáciu v tímoch aj medzi tímami. Vedieme k objaveniu zmyslu, hlbokým uvedomeniam, zvedomeniam a majstrovstvu.