Tag - Gallery

Mentálne techniky na dosahovanie cieľov

Začíname seriál o mentálnych technikách. Čo vlastne sú a k čomu slúžia? Predstavte si, že ste nasadli do autobusu, na ktorom nebola napísaná cieľová stanica. Viete, ktorý smer autobus zvolí? Kde odbočí, kde pribrzdí, kedy bude musieť natankovať, a hlavne – kde skončí? Mať ciele je možnosť sa v našom živote posunúť a rásť. Ak však nevieme, čo je náš cieľ,...