Disneyho stratégia – ako kreatívne a efektívne vyriešiť problém

Disneyho stratégia – ako kreatívne a efektívne vyriešiť problém

Väčšina z nás vie, aké neefektívne je kritizovať samého seba. Môže to pôsobiť deštruktívne na náš sebaobraz, a situáciu to vonkoncom nezmení.

V článku si predstavíme praktickú stratégiu, ktorá vám pomôže:

 • prichádzať s efektívnymi nápadmi riešenia problémov
 • ujasniť si praktické pomôcky pre dosahovanie cieľov, prehodnocovanie zdrojov, organizovanie
 • generovať konštruktívnu kritiku.

Disneyho stratégia zahŕňa tri “charaktery” a každý z nich svojím spôsobom prispieva k celku.

CVIČENIE – potrebujeme: 3x papier A4, pero. Jednotlivo na papier A4 si napíšte “idealista”, “realista”, “kritik”, a tieto tri papiere položte na zem vedľa seba, prípadne na stoličky, kreslá, do iných miestností…

 1. Pomyslite na situáciu alebo problém, ktorý by ste chceli riešiť efektívne. Musí to byť skutočná záležitosť, aby sme si Disneyho stratégiu reálne vyskúšali. Môže to byť nejaká úloha v práci, osobný problém či príležitosť, ktorú zvažujete využiť. Následne si predstavte tri charaktery: IDEALISTU (snílek, rojko, človek, ktorý sa oddáva sneniu a ideálnym predstavám. Pýta sa “ČO?”), vášho REALISTU (pragmatik, ktorý plánuje krok po kroku. Pýta sa “AKO”) a vášho KRITIKA (zvažuje pre a proti, uvažuje nad tým, ako môže plán zlyhať, na čo sme zabudli. Pýta sa”PREČO?”). Teraz si predstavte tri imaginárne miesta, do ktorých môžete vkročiť a ktoré predstavujú vaše tri charaktery. Predstavte si čo najviac detailov týchto miest (prostredie, farby, vôňu,…)
 2. (IDEALISTA) Najprv pomyslite na čas, kedy ste boli naozaj tvorivými a prichádzali ste s množstvom nápadov. Môžete myslieť na vaše predchádzajúce zamestnania alebo na situácie mimo práce. Vcíťte sa do role snílka a znovu prežite predchádzajúcu skúsenosť. Prechádzajte každým zmyslovým orgánom a vnesiete do mysle obrazy, zvuky a pocity. Predstavte si, čo ste videli. Počúvajte, čo ste počuli. Cíťte, čo ste cítili… Staňte sa tým, čím ste vtedy boli… Postavte sa na papier, na ktorom píše idealista. Tento papier predstavuje dané imaginárne miesto. Ukotvuje zážitok, že ste idealista… Ak si nedokážete spomenúť na situáciu, kedy ste boli tvorivými a všetko bolo ideálne, vžite sa do kože niekoho iného, o ktorom viete, že je tvorivý, a predstavte si, ako by ste sa cítili. V role IDEALISTU si ešte chvíľku posnívajte, a potom sa z tvorivej pozície vráťte. Vykročte späť z papiera.
 3. Potrebujeme prerušiť myšlienky, vyčistiť myslenie a zmeniť sústredenie. Takže si teraz predstavte svoje najmilšie zvieratko 🙂
 4. (REALISTA) Teraz si spomeňte na čas, kedy ste boli realistickí a opatrní. Predstavte si situáciu, kedy ste boli dokonale zorganizovaní. Keď do činnosti vložíte plán, budete efektívne zvládať mnoho praktických aspektov. Opäť môžete čerpať inšpiráciu od druhých, ktorí preukazujú tieto prednosti. Predstavte si, čo ste videli. Počúvajte, čo ste počuli. Cíťte, čo ste cítili… Staňte sa tým, čím ste vtedy boli. Ak je skúsenosť dostatočne živá, posilnená predstavami zvukov, obrazov a pocitov, vkročte do realistickej pozície. Ukotvite svoj stav do miesta realistu. Chvíľu vyčkajte, precíťte to a potom sa vráťte späť.
 5. Opäť je potrebné prerušiť myšlienky a zmeniť sústredenie. Tentokrát si spomeňte, ako vyzerajú dvere k vám domov
 6. (KRITIK) Nakoniec sa staňte kritikom. Myslite v spomienkach na dobu, kedy ste disponovali konštruktívnou kritikou a objavovali ste slabé miesta v argumentoch a riešeniach. Kedy ste zvažovali všetky pre a proti, a čo by mohlo prebiehať zle. Predstavte si, čo ste videli. Počúvajte, čo ste počuli. Cíťte, čo ste cítili… Staňte sa tým, čím ste vtedy boli. Ak je to pre vás ťažké, opäť sa inšpirujte osobou, ktorá takýmto spôsobom myslí. Vkročte do miesta kritiky, znovu plne prežite, upevnite svoju skúsenosť a vykročte von.
 7. Prerušme sústredenie a myšlienky predstavou nášho najobľúbenejšieho jedla 🙂
 8. Keď ste zakotvili tieto tri stavy v odlišných miestach, môžete začať posudzovať svoju situáciu. Vstúpte do pozície idealistu a uvažujte nad rôzmymi tvorivými spôsobmi, ktoré vyriešia váš problém. Žiadne predsudky. Nenechajte sa zviesť z cesty tým, čo je uskutočniteľné a zmyselné. Nechajte bez zábran pretekať nápady a vracajte sa k posilňujúcemu stavu tvorivosti, ktorý ste práve prežili. V tomto stave neexistuje kritika a ani ohodnotenie, takže žiadne nápady nebudú zbytočné. Môžete použiť jazykové vzorce ako “Čo keby …”, “Rád by som vedel, či …” a predstavovať si, čo by mohlo nastať. Môže to byť príjemný zážitok, takže si užívajte snívanie a spoznajte svoje miesto tvorivosti. Keď ste vyčerpali svoje tvorivé nápady, vyjdite z pozície von.
 9. Predstavte si fialového slona, aby sme preprušili myšlienky.
 10. Teraz vkročte do realistickej pozície. Uvažujte, ako nápady zrealizovať. Opäť bez posudzovania. Myslite na všetky faktory, ako čas, zdroje, veci, ktoré budete musieť iniciovať a organizovať, ľudia, ktorí vám môžu pomôcť. Pýtajte sa sami seba: “Ako to môžem urobiť?” A odpovedzte na svoju otázku pragmatickým, realistickým spôsobom. Snažte sa nezabudnúť na žiaden nápad, ktorý vymyslel idealista pred chvíľou. Potom vyjdite von z pozície.
 11. Predstavte si žltý klavír.
 12. Ako ďalšie vstúpte do kritickej pozície a tentokrát použite svoje kritické zručnosti, aby ste sa vysporiadali so všetkými nástrahami a prekážkami. Na čo sme zabudli? Aký dopad môžu mať dané kroky? Čo môže prebiehať zle? Buďte kritickí, no pritom zostaňte po celú dobu konštruktívni a majte na mysli požadovaný výsledok – problém, ktorý riešite. Potom sa vráťte späť do neutrálnej pozície.
 13. Kedy ste boli prvýkrát na dovolenke?

A TERAZ PRÍDE NAJDÔLEŽITEJŠÍ KROK:
Vráťte sa späť do miesta idealistu, snílka. Myslite na nápady riešení problému, ktoré ste si vytvorili. Avšak tentokrát sa sústreďte aj na praktické problémy a kritiku, ktoré boli vyvolané rolami realistu a kritika. Buďte kreatívny v reakcii na prekážky a nedostatky, ako ste boli na začiatku. Uvoľnite sa a s úsmevom na tvári prehodnocujte. Pokračujte čo najdlhšie a užívajte si kreatívne nachádzanie riešení.

Autor:
Zuzana Valigovápsychologička a koučka, ktorá sa zaoberá správnou psychohygienou, prácou s hodnotami, dosahovaním cieľov a zlepšovaním interpersonálnych vzťahov. Baví ju posúvať vlastné hranice a pracovať na harmonickom živote v súkromnej a pracovnej oblasti, s čím pomáha aj svojim klientom.

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *