Blog

#2 Ako efektívne komunikovať

V predchádzajúcom článku sme sa zmienili o vnímaní podobnosti, o zrkadlení. Zrkadlenie vám pomôže vcítiť sa do kože druhého. Zrkadlenie v správaní je vysoko efektívna komunikačná technika, pri ktorej sa pomocou reči tela snažíme naladiť na druhú osobu. Ak privediete človeka k viac otvorenému postoju, môžete u neho vyvolať stav mysle, ktorý je viac prijímajúci. V dneškom článku sa priblížime k druhej časti, ako viesť rozhovor. Postupné vedenie rozhovoru. V konfliktnej situácii...

#1 Ako efektívne komunikovať

Komunikácia je okrem podávania a získavania informácií tiež jedným z prostriedkov na dosiahnutie cieľa. To, ako prebieha naša interakcia s okolím, ovplyvňuje mnoho faktorov. Na základe našich skúseností sme si osvojili istý štýl komunikácie, ktorý používame denne, či už v práci alebo vo voľnom čase. Dobrý vzťah medzi komunikantmi je prvým krokom k úspešnej konverzácii. Ale ako to dosiahnuť, keď sme všetci tak odlišní? V dvoch...

Ako si uchovať rovnováhu a získať nadhľad na problém

„ Keď stretneme problém a podkne nás, nepadajme na zem, oprime sa oňho, usmejme sa a nakoniec mu zamávajme.” (Anonym) Určite mi dáte za pravdu, ak poviem, že problémy sú jednoducho všade a každý z nás má nejaký problém. Alebo ak chcete, každý z nás sa niečim zaoberá, niečo rieši, či už to nazývame problém, diléma alebo výzva. Ťažkostiam života sa nikto z nás...

Ako povedať “NIE” bez pocitu viny

„Naučiť sa odmietať je prirodzenou súčasťou nášho vývoja.“ Máte problém povedať „NIE“ iným ľuďom? Pre mnohých je mimoriadne náročné povedať druhým „nie“ vo chvíli, keď ich o niečo požiadajú, niečo im ponúkajú alebo naliehajú. Budem úprimný, ani ja nepatrím k ľuďom, ktorí radi hovoria „nie“. Kedykoľvek ma niekto požiada o pomoc, väčšinou odpoviem „áno“ v prípade, že dokážem a chcem pomôcť. Robím to preto, pretože nerád...

3 pravidlá, ako premeniť negatívny stres na pozitívny úspech?

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič urobiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je.“ Stres je ako biliardová guľa, do ktorej narazila iná guľa. Veľa ľudí, ktorí sú v strese, sa správa veľmi podobne. Niečo ich „šťuchne“ a oni sa dajú do pohybu – nie tam, kam by chceli, ale tam, kam ich nasmeroval náraz, ktorému boli vystavení. Byť...

IKIGAI – japonské tajomstvo šťastného a dlhého života

„Ikigai nie je niečo veľké alebo mimoriadne. Je to niečo celkom samozrejmé.“  Často pri práci s manažérmi otvoríme tému ako „správne“ viesť ľudí vo svojom tíme, ako to urobiť tak, aby jednak dosahovali výsledky (čize plnili plány, ciele a KPI’s), ale zároveň boli motivovaní a vnímali prvok ľudskosti v leadershipe. Zvykneme položiť dve otázky. Tá prvá znie: „Prečo pracujete?“. Odpoveď prichádza pomerne rýchlo a zjavne (zabezpečenie rodiny,...

Ako polapiť zlodejov, ktorí nám kradnú čas

Náš čas je nám čiastočne ukradnutý, čiastočne nám ho niekto vyfúkne a to, čo zostane, sa nepozorovane vytratí.“ (Lucius Annaeus Seneca) Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako využívate svoj čas? Plánujete si ho, alebo vám len tak preteká pomedzi prsty? Viete čomu (komu) presne venujete svoj čas? Viete, čím ho vypĺňate? A zamysleli ste sa niekedy nad drahocennosťou svojho času? Uvedomili ste...

Ako hovoriť o nedostatkoch bez narušenia vzťahov

Možno ste už počuli o sendvičovej technike poskytovania spätnej väzby. Ide o jednoduché zabalenie negatívnej informácie do pozitívnych: povedať niečo pozitívne – negatívna informácia, ktorú chceme zdeliť – opäť povedať niečo pozitívne. Názory na techniku sendviča sa však rôznia. Nie je veľmi efektívne zabaliť kritiku do cukru, lebo druhá strana informáciu nemusí správne pochopiť, prípadne bude zmätená, a to...

Sebanaplňujúce proroctvo alebo ako zlepšiť výkon svojich ľudí

„Pokiaľ jednáme s človekom podľa toho, aký je, zostane taký, aký je. Ale pokiaľ s ním jednáme podľa toho, aký by mohol byť, stane sa takým, aký by byť mohol.“ Johann Wolfgang Goethe Už sa vám niekedy stalo, že ste sa ráno zobudili a hneď ste vedeli, že vás čaká skvelý deň? Vstali ste dobre naladení, kolegovia v práci boli milí, šéf...

Disneyho stratégia – ako kreatívne a efektívne vyriešiť problém

Väčšina z nás vie, aké neefektívne je kritizovať samého seba. Môže to pôsobiť deštruktívne na náš sebaobraz, a situáciu to vonkoncom nezmení. V článku si predstavíme praktickú stratégiu, ktorá vám pomôže: prichádzať s efektívnymi nápadmi riešenia problémov ujasniť si praktické pomôcky pre dosahovanie cieľov, prehodnocovanie zdrojov, organizovanie generovať konštruktívnu kritiku. Disneyho stratégia zahŕňa tri “charaktery” a každý z nich svojím spôsobom prispieva k celku. CVIČENIE...