3 pravidlá, ako premeniť negatívny stres na pozitívny úspech?

3 pravidlá, ako premeniť negatívny stres na pozitívny úspech?

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič urobiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je.“

Stres je ako biliardová guľa, do ktorej narazila iná guľa. Veľa ľudí, ktorí sú v strese, sa správa veľmi podobne. Niečo ich „šťuchne“ a oni sa dajú do pohybu – nie tam, kam by chceli, ale tam, kam ich nasmeroval náraz, ktorému boli vystavení. Byť ako biliardová guľa je stresujúce. Život v takom prípade pozostáva z vyčkávania na to, kedy nás opäť niečo zasiahne a postrčí do ďalšieho prepadliska.

Čo ak sme dostatočne stabilní, takže s nami nič z toho, čo nás zasiahne, nepohne? Čo ak sa určitým smerom pohneme iba vtedy, keď sa preto rozhodneme my sami?

Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v dosahovaní svojich cieľov, nevyhnutne potrebujete dostať pod kontrolu svoje myšlienky a tým pádom mieru stresu. Pretože práve náš spôsob myslenia môže spôsobiť na jednej strane stres. ale na strane druhej v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, ako sa na vašej ceste budete pohybovať, akým smerom, akou rýchlosťou a či vôbec, či to bude cesta príjemná alebo plan stresu. Ale najmä ako budete vnímať to, čo vás na tej ceste stretne a ako sa k tomu postavíte či aké zaujmete stanovisko.

Už ste počuli, že kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte? Je to pravda. Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ naplnená pozitívnymi alebo rastovými myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa vám deje a tým viac vidíte možností a príležitostí. Čím viac veciam a situáciám dovolíte, aby vás stresovali, tým viac stresu budete zažívať. Je to take jednoduché.

Jednajte ako bojovník. Rozmýšľajte a jednajte proaktívne. Zoberte svoju budúcnosť do vlastných rúk. Uskutočňujte veci, namiesto toho, aby ste čakali a dúfali, že sa uskutočnia samé. Ak ste nespokojní s nejakou časťou svojho života, vy nesiete zodpovednosť za to, aby sa to zmenilo. Zdvihnite zadok, pustite sa do práce a niečo s tým urobte. Buďte bojovníci a nie obete, ktoré čakajú, až sa im nejaká budúcnosť prihodí. Teda v prípade, že na to máte vplyv, že to máte pod kontrolou.

“Čím viac cítite, že máte kontrolu nad tým, čo sa vám v živote deje, tým máte väčší pocit osobnej sily, sebadôvery a sebavedomia. Keď začnete prijímať zodpovednosť za všetko, čo sa vám v živote stane, začnete v sebe vidieť víťaza, architekta vlastného života, a nie obeť.”

Osvojte si postoj aktívneho človeka, ktorý berie budúcnosť pevne do svojich rúk, ktorý si budúcnosť vytvára. Správny postoj môže vyzerať aj tak, že si budete uvedomovať, že problémy sú jednoducho všade a každý z nás má nejaký problém. Ťažkostiam života sa nikto nevyhne. Čo však v konečnom dôsledku rozhodne o vašom úspechu či neúspechu, je to, ako sa na problém pozeráte, nie problém samotný. To, ako sa na problémy pozeráme, ovplyvňuje to, ako k nim pristupujeme.

Keď si od problému odstúpite (doslovne alebo obrazne), môžete o ňom získať lepší prehľad. Odosobníte sa od neho. Môžete si sami vybrať, ako sa k problémom postavíte. Môžete im dovoliť, aby vás oslabili a spôsobili vám stres, alebo ich môžete použiť k vytvoreniu niečoho užitočného a zmysluplného. Všetko je len a len na vás a na vašom rozhodnutí..

Tu sú tri tipy problémov s ktorými sa môžeme vo svojom živote stretnúť.

  • Problémy, na ktoré máme 100% vplyv – veci, ktoré máme pod absolútnou kontrolou (napr. naše správanie, myslenie).Hovoríme o zone absolútneho vplyvu. Tieto problémy vyriešime tak, že „sa“ zmeníme, teda zmeníme svoje návyky, postoje, spôsob premýšľania, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia.
  • Problémy, na ktoré máme iba čiastočný vplyv (0,1% – 99,9%)  – veci, ktoré máme iba čiastočne pod kontrolou –  (správanie iných ľudí). Je to zóna čiastočného vplyvu.  Tento typ problémov dokážeme vyriešiť iba tak, že svoj vplyv začneme uplatňovať inak.
  • Problémy, na ktoré nemáme žiaden vplyv – veci, ktoré nemáme pod kontrolou (napr. naša minulosť či momentálna situácia). Môžeme hovoiť o zone záujmu, pretože môže byť zaujímavé s aim chvíľu venovať, ale určite to neprinesie nič užitočné. Moje odporúčanie – prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimi zmierme a vnímajme ich ako fakt.

Vaša schopnosť riešiť problémy, ale najmä rozpoznať čím sa skutočne zaoberať a čím nie, rozhodne o kvalite vášho života. Naučte sa riešiť iba to, čo riešiť dokážete. Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nie. Zaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi. Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete.

Nemôžete si vždy vybrať, čo sa vám prihodí, ale vždy si môžete vybrať, čo sa prihodí vo vašom vnútri. Svoje odozvy na to, čo sa vám deje, máte plne pod kontrolou a je len na vás, ako sa postavíte k tomu, čo sa vám v živote prihodí. Denne sa dejú veci, mnohé z nich sú také, na ktoré nemáme žiaden alebo len minimálny vplyv, niektoré sú príjemné a iné veľmi nepríjemné. Alebo aby som bol presnejší, sú presne také, ako sa k nim postavíte, akú sa rozhodnete dať im nálepku či hodnotu.  Sú take, aký im prisúdite význam vo vašom živote. Naučil som sa veci pozorovať a vnímať, nehodnodtiť, neposudzovať, iba upravovať na základe pozorovania.

Snažte sa ovplyvňovať iba to, na čo máte vplyv. Mnoho ľudí sa snaží ovpyvňovať veci, s ktorými nemôže nič robiť. Veľmi málo sa snažia ovplyvňovať to, čo v ich silách je – myšlienky, postoje, voľby a konanie. Vždy keď sa mi niečo deje, tak sa vedome zamýšľam nad tým, čo v danej situácii mám pod kontrolou a čo naopak pod kontrolou nemám. A na základe toho upravujem svojej myslenie o danej situácii a následne svoje konanie.

Ako urobiť zo stresu svojho kamaráta? Pozrite si video Kelly McGonigal.

Takže na nasledujúcich riadkoch sú tri pravidlá, ktoré vám pomôžu zmeniť energiu odoberajúci stres na úspech:

Pravidlo č. 1 – Akceptujte to, čo nedokážete zmeniť. Akceptujte to, na čo nemáte žiaden vplyv. Všetko, čo sa vám v živote až do tohto momentu udialo, je nezmeniteľné. Je to história. Je to minulosť. Najväčšia strata energie, ktorá navyše spôsobuje obrovský stres, je pozerať sa späť do minulosti, ľutovať všetky stratené príležitosti a nariekať nad všetkým tým, čo ste mohli v minulosti urobiť, ale neurobili ste to. Alebo donekonečna riešite, ako vám ľudia ublížili. Ak živíte v sebe hnev a zášť a premýšľate o pomste, oberá vás to o tony energie, ktorú by ste mali radšej venovať tomu, čo ovplyvniť dokážete, a to je váš budúci úspech. Úspech je jediná akceptovateľná forma pomsty. Snahou o odpustenie osobám, ktoré vám spôsobili bolesť sa stávate voľnými a dovoľujete si žiť život, po akom túžite.
Čo môžete urobit? Napíšte si na papier všetky veci, ktoré sa vám stali v minulosti a ktoré vás ťažia, trápia vás alebo vám spôsobujú bolesť. Naozaj všetky. Neponáhľajte sa, zoberte si na to toľko času, koľko potrebujete. Keď ich napíšete, pokrčte papier a jednoducho ho vyhoďte do koša na odpadky. Verte či nie, uľaví sa vám. Symbolizuje to rozhodnutie, že ste nechali odísť minulé nešťastia a trápenia.

Pravidlo č. 2 – Zmeňte to, čo zmeniť dokážete. Zmeňte to, na čo máte vplyv. Zmeňte svoj spôsob myslenia. Zmeňte vaše reakcie na to, čo iní hovoria a robia. Môžete kontrolovať svoje myšlienky, rozhodnutia a činy. Môžete zmeniť, ako budete vnímať všetko, čo vás na ceste životom postretne. Či budete vnímať svoje úspechy a silné stránky, alebo zameriate svoju pozornosť na neúspechy a nezdary.
Čo môžete urobit? Napíšte si na papier minimálne jednu vec, ktorú urobíte už zajtra a ktorá vám pomôže byť viac v pohode a prežiť deň bez stresu.

Pravidlo č. 3 – Vyhnite sa tomu, čo nie ste ochotní akceptovať. Nájdite spôsob, ako nebudete akceptovať neznesiteľné, nepríjemné, stresujúce, ubližujúce alebo nebezpečné správanie a prostredie. Buďte bdelí a v strehu. Vnímajte všetky negatívne situácie, ktoré môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie, osobnú istotu, vnímajte finančné špekulácie alebo to, čo môže byť nebezpečné pre vaše vzťahy.
Čo môžete urobit? Napíšte si na papier, ktoré vaše zvyky alebo zvyky ostatných, prípadne prejavy správania sú pre vás neakceptovateľné a vyhnite sa im už od zajtra. Vymyslete, ako s aim vyhnúť. Ako nedovoliť, aby vám ubližovali a brzdili vás na vašej ceste za úspechom.

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *