29.90

Kategórií:

Popis

Team Booster je kreatívny nástroj na rozvoj tímov, hľadanie vzájomného prepojenia, vzájomného porozumenia a spoločných tém. Boost znamená zosilniť alebo posilniť, takže team booster by sme mohli preložiť ako posilňovač tímu. A to je presne to, čo má tento nástroj za cieľ.

Team booster, to je 60 kariet s otázkami, ktoré môžu pomôcť naštartovať cielené a otvorené diskusie. Účelom diskusie je vďaka otázkam brainstormovať v tíme odpovede, vypočuť si jednotlivé názory a hľadať spoločné riešenia alebo dohody, na čo v danej oblasti zameriate v najbližšom čase pozornosť.

My v Satisfactory veríme, že jedným zo základných stavebných kameňov tímu je schopnosť otvorenej efektívnej a konštruktívnej komunikácie. To znamená schopnosť otvorene komunikovať a formulovať myšlienky.

Zatiaľ čo mnohé nástroje na rozvoj tímov majú tendenciu ponúkať hotové riešenia, našou ambíciou je vytvoriť podmienky a priestor, aby sa v tímoch mohli rozvíjať prirodzené diskusie a aby vznikol priestor na riešenie dôležitých tém, spĺňanie potrieb a vyjasňovanie vzájomných očakávaní.

Nechceme vám ponúknuť hotový návod. Skôr rámec na vzácne a užitočné tímové rozhovory. To, o čom budete diskutovať, záleží len a len na vás.

Kedy použiť rozvojový nástroj team booster. Použite vo vašom tíme:
• na budovanie spoločnej reči, vytvorenie rámca a na hľadanie porozumenia;
• na workshopoch, kick off meetingoch a poradách;
• na zosúladenie myšlienok a názorov a na diskusie o nich;
• na vytvorenie prehľadu a štruktúry;
• na objavenie toho, na čo zamerať pozornosť vo vašom tíme.

Výsledkom práce s kartami by mal byť plán, ktorý vám pomôže posilniť váš tím v jednotlivých témach a otázkach.

Nástroj team booster je určený pre každého, kto pracuje s tímami alebo ich vedie. Pre interných alebo externých facilitátorov, tímových koučov a lektorov. A v neposlednom rade pre všetkých, ktorí majú chuť a odvahu v tímoch otvárať témy a pracovať na nich.

    Nezáväzná registrácia

    Vaše meno *

    Email *

    Správa