Pre jednotlivcov

Našou úlohou je napomáhať ľuďom stať sa tými, kými chcú byť, nie hovoriť im, akí majú byť. Pomôžeme vám v premýšľaní o vašom myslení, preskúmať ne/užitočné postoje a presvedčenia, riešiť výzvy a hladať odpovede na otázky, spoznať a analyzovať stereotypy a presvedčenia, nachádzať riešenia a pustiť sa do akcie. Pri osobnom rozvoji staviame na princípoch, založených na poznatkoch o fungovaní mozgu (results) a na riešenie zameraného prístupu (solution focused). Pracovali sme priamo pod vedením autora metódy Inner game – Tima Gallweya.

Individuálny koučing alebo mentoring

Každý človek je odborníkom na svoj vlastný život aj keď hneď nemusí vedieť, kde sa nachádza správna odpoveď. Ponechávame si v rukách proces. Pri koučovaní a mentorovaní používame štruktúrovaný, na neurovede založený prístup smerujúci k riešeniam.

Diagnostika zručností a plánovanie rozvoja

Osobnostná typológia GPOP (Golden Profiler of Personality) pomáha pochopiť váš osobnostný typ. Napomáha k lepšiemu poznaniu seba samého, k identifikácii toho, čím sa líšime od druhých. Spoznajte spôsob, akým komunikujete, svoje silné a slabé stránky, spôsob, akým zvládate konfliktné situácie.

Shadowing alebo on-the-job training

Naši koučovia vás sprevádzajú priamo na pracovisku. sledujú pri pracovnom výkone, v rôznych situáciách, pri interakciách s kolegami a klientmi. Spoločne zanalyzujeme jednotlivé situácie a vy spoznáte, ktoré sú užitočné a ktoré neefektívne.

Otvorené kurzy

Pravidelne pripravujeme otvorené kurzy na rôzne rozvojové témy. Využite túto ponuku ak máte záujem o rozvoj zručností prostredníctvom workshopov a ste len jeden (alebo zopár) záujemca. Aktuálnu ponuku nájdete na titulnej stránke.

Leadership 21. storočia

Spoznajte, ako procesy v ľudskom mozgu ovplyvňujú ľudské správanie a motiváciu. Pokiaľ sa naučíme, ako skvalitniť svoje vlastné myslenie, naučíme sa ovplyvňovať myslenie druhých, čo je dôležitou stránkou lídra. Nemotivujte svoj tím, objavte ako vytvoriť prostredie, v ktorom tím motivuje sám seba.

Management 3.0

Pomôžeme vám objavovať cesty zlepšenia výkonnosti firiem prostredníctvom motivácie a angažovanosti ľudského kapitálu. Podporíme rozvoj a posilňovanie vašich manažérských zručností, ukážeme vám, ako budovať správne manažérske postoje a naučíme vás využívať koučovací štýl vo vedení ľudí.

Storytelling v Leadershipe

Vodcovstvo je umenie inšpirovať ostatných a práve rozprávanie príbehov je jedným z nástroj vedenia ľudí. Príbeh môže pomôcť zaujať, odovzdať zapamätateľné informácie, vysvetliť vaše myšlienky, zdieľať s ľuďmi svoje vedomosti a spoločnú víziu, presvedčiť, motivovať a budovať vzťahy.

Radikálna otvorenosť

Radikálnu otvorenosť si postupne osvojujú lídri z celého sveta. Vďaka technikam radikálne úprimnej komunikácii a otvorenosti v tíme dokážete svojich ľudí a spoločnosť riadiť efektívnejšie a s vyššou mierou angažovanosti.

Pre manažérov a lídrov

Pre lídra 21. storočia je dôležitý „ľudský prvok leadershipu“. Spájanie sa s ľuďmi, hľadanie toho, čo je pre nich dôležité. Pre efektívne vedenie ľudí je dôležité vypestovať si skutočný záujem a schopnosť podporovať pozitívne emócie u ľudí, ktorých spoluprácu a pomoc líder potrebuje. Naše programy na rozvoj manažérskych a líderskych zručností sú postavené na najnovších poznatkoch neurovedy, komunikačnej, sociálnej a vzťahovej inteligencii. Neponúkame len ďalší rámec leadershipu, ale spôsob premýšľania o leadershipe spolu s konkrétnymi nástrojmi.

Pre talenty

V každej spoločnosti je dôležité myslieť na rozvíjajúce sa talenty a nástupnícky program, aby bola zachovaná kontinuita a výkonnosť firmy. Uvedomujeme si, že rozvoj talentov sa stáva jednou z kľúčových konkurenčných výhod, a preto jej venujeme extra pozornosť. Rozvoj začína inšpiráciou a získaním si talentov pre samotné vzdelávanie, následne ich potreby pokrývame rozmanitými technikami, prístupmi a témami, ktoré pomáhajú novým generáciám lídrov a manažérov rozvíjať sa komplexne a v súlade s očakávaniami spoločnosti.

Rozvoj budúcich lídrov alebo základné manažérske zručnosti

Komplexný vzdelávací program zameraný na rozvoj základných manažérskych zručností. Talenty získajú prehľad jednotlivých techník, uvedomia si čo sa stane po ich povýšení a ako to všetko zvládnuť.

Efektívne vedenie porád

Porady, porady, porady. Niekedy máme pocit, že sme preporadovaní. Aby to tak nebolo a porady boli čo najefektívnejšie, odporúčame začať s ich vedením už u talentov a rozhodovanie o ťažkých témach bude rýchlejšie.

Rastové nastavenie mysle

Nastavenie mysle na rast, rozvoj a dôveru je jedným zo základných predispozícií úspešných lídrov. Takéto nastavenie umožňuje manažérom a ich tímom vnímať viac pozitív, príležitostí a konať tak efektívnejšie aj v náročných situáciách.

Zvládanie konfliktov a zvyšovanie efektivity

Súčasťou práce manažéra je aj zvládanie konfliktov v jeho tíme. Efektívne prekonávanie konfliktov prispieva k pocitu bezpečia a tým aj k efektivite celého tímu. Samozrejme najlepšie je konfliktom predchádzať.

Rocket model – diagnostika a workshop

Spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou, a zároveň sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Možno ho využiť na analýzu tímu, aj na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu. Našu misiu začíname hĺbkovým zhodnotením aktuálnej situácie v tíme. Následne pripravíme na mieru šitý rozvojový program.

Budovanie bezpečia v tíme a zvyšovanie efektivity

Zatiaľ čo mnohé nástroje pre rozvoj tímov majú tendenciu ponúkať hotové riešenia, našou ambíciou je vytvoriť podmienky a priestor, aby sa v tímoch mohli rozvíjať prirodzené diskusie a vznikol priestor na riešenie dôležitých tém, napĺňanie potrieb a vyjasňovanie vzájomných očakávaní.

Team Booster

Team booster, to je 60 kariet s otázkami, ktoré môžu pomôcť naštartovať cielené a otvorené diskusie. Účelom workshopu je vďaka otázkam brainstormovať v tíme odpovede, vypočuť si jednotlivé názory a hľadať spoločné riešenia alebo dohody, na čo sa v danej oblasti zameriate.

Budovanie samoriadiacich tímov

Ako svet sa vyvíja ak štýl riadenia a kultúra vo firmách. Budovanie samoriadiacich tímov je najnovším trendom a manažérskou reakciou na dnešnú dobu. Inšpirujte sa workshopov, kde sa dozviete o jeho princípoch a pravidlách.

Pre tímy

Pomôžeme vám zlepšiť spoluprácu v tíme, budovať prostredie bezpečia, naštartovať otvorenú komunikáciu. Máme náš vlastný strategický program pre zlepšenie efektivity tímu a zmenu kultúry v tíme. Pracujeme s diagnostikou a nástrojmi na rozvoj tímov, ktoré sú postavené na renomovaných, vedecky overených prístupoch The Rocket Model a agilnom prístupe Management 3.0. Pracujeme s poznatkami neurovedy. Zároveň máme bohaté skúsenosti z oblasti facilitácie skupinovej práce a tímového koučovania.

Pre náročných

Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy. Pri komunikácii sa aktivuje neurochemický koktejl. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov.

Kritické myslenie

Sila rozumu v dnešnej bláznivej dobe je viac a viac dôležitejšia. Nástrahy manipulácie a presviedčania sa stávajú bežnou súčasťou života, preto je kľúčové zachovať chladnú hlavu a naučiť sa kriticky myslieť, napríklad aj počas nášho workshopu.

Inner game leadership

Osvojte si metódy zvyšovania svojej výkonnosti v pracovnom prostredí vďaka technikám významného svetového kouča W. Timothyho Gallweya a mobilizujte svoje vnútorné rozpoloženie a aktivujte svoj osobný potenciál.

Presvedčivá prezentácia

Mnoho ľudí si povie, že prezentovať je ľahké, stačí sa len postaviť a rozprávať. Prezentovali ste však niekedy už tak, že ste chceli druhú stranu presvedčiť a získať na svoju stranu? Počas workshopu získate techniky, ktoré vám zefektívnia vaše presvedčovacie zručnosti.

Neuroleadership

Vďaka moderným poznatkom o mozgu a jeho fungovaní sme mohli inovovať a zefektívniť už dávno požívané techniky v manažmente a leadershipe. Osvojte si výber najefektívnejších prístupov na základe poznatkov z vedy.