Kto sme

 

Ján Dubnička

Som zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Satisfactory.

Som človek, ktorého celý profesný život sprevádza aj živí komunikácia. Vyštudoval som masmediálnu komunikáciu, 12 rokov som pracoval ako moderátor a redaktor v médiách a doteraz som viedol tri firmy.


Medziľudská komunikácia sa stala
mojou vášňou aj profesiou. Študoval a posúval som sa ďalej a v roku 2010 som vyštudoval Neuro Coaching a začal sa venovať rozvoju lídrov a tímov naplno. Počas tohto obdobia som mal možnosť zažiť a vyskúšať množstvo 
rôznych
náročných situácií v medziľudskej komunikácii v manzmente a leadershipe.

 

Som členom Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation). Ako kouč, lektor, konzultant som na Slovensku a v Českej Republike získal stabilnú pozíciu medzi odbornou verejnosťou a lídrami spoločností. U širokej verejnosti som známy svojimi
motivačnými knihami “Chce to len odvahu” a “Vytvorte si život po akom túžite”
, ktoré podnietili mnoho ľudí zmeniť svoj život k lepšiemu.

Viedol
som semináre o koučovaní na univerzitách v SR aj ČR. Pravidelne som pozývaný ako rečník a vediem workshopy na HR konferenciách.

 

Všetky moje skúsenosti a poznatky v profesii medziľudskej komunikácie ma doviedli k poznaniu, že všetko porozumenie, či nedorozumenie v komunikácii začína a končí v spôsobe fungovania ľudského mozgu. A že len pochopením týchto “zákonitostí mozgu” a princípov jeho fungovania dokážeme zmeniť prístup k sebe samým,  našej komunikácii a k ľuďom, s ktorými komunikujeme. Výsledkom je vzájomné porozumenie, lepšie dosahovanie výsledkov závislých od komunikácie a celková spokojnosť.

SPOZNAJTE NÁS

Rudolf Vaco

Coach, Mentor & Consultant

Rudolf je medzinárodne certifikovaný ko-aktívny kouč, exekutívny kouč, tímový kouč a mentor. Má bohaté skúsenosti s vedením ľudí ako vrcholový manažér. 20 rokov úspešne pôsobil v Top 10 globálnych spoločnostiach FMCG na Slovensku aj v zahraničí.

Má skúsenosti s riadením organizácií, akvizíciou častí firiem ako aj so zavádzaním reštrukturalizačných a celofiremných transformačných programov. Je expert v oblasti finančných a logistických služieb, ako aj podpory predaja cez zdieľané služby.

Rudolf  sa zameriava na tvorbu stratégie a implementačných plánov, tvorbu firemnej kultúry a opatrení na zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, rozvoj medzi-tímovej spolupráce, riadenie zmien ako aj programy pre kariérny a talent manažment.

V rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako Prezident českej pobočky Medzinárodnej federácie koučov (ICF).

Branislav Jurina

Lecturer & Facilitator

Braňo je sociálny pedagóg a školiteľ.

Má dlhoročné skúsenosti s predajom a poradenstvom. Táto oblasť je teda prirodzene jeho srdcovou záležitosťou. Venuje sa rôznym technikám a spôsobom predaja.

Pracuje ako lektor v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Má sedemročnú prax s nadstavovaním a realizáciou vzdelávacích programov a školení od obchodníckych až po manažérske pozície. Pri ich realizácii vždy dbá na skvelý zážitok a pohodovú atmosféru.

Na vzdelávaní ho najviac baví pestrosť, jedinečnosť pohľadov a možností každého jedného z nás, vzájomné obohacovanie sa a neustály posun.

“Hodnoty ako partnerstvo a flexibilita sú pre mňa v živote veľmi dôležité. V spoločnosti satisfactory týmito hodnotami žijeme a pretavujeme ich do vzdelávania. Myslím si, že aj vďaka tomu sú naše školenia jedinečné a prínosné.”

Zuzana Valigová

Coach & Consultant

Zuzana je psychologička a koučka, ktorá nám pomáha s tvorbou špeciálnych vzdelávacích a rozvojových programov a blogových článkov. Zaoberá sa správnou psychohygienou, prácou s hodnotami, dosahovaním cieľov a zlepšovaním interpersonálnych vzťahov.

Je absolventkou Medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business. Absolvovala vzdelávací kurz The 15 Law of Growth a viacero krátkodobých kurzov z oblasti skupinovej dynamiky a psychodiagnostiky. Pracuje v psychiatrickej nemocnici, robí si špecializáciu v klinickej psychológii a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii.

“Baví ma posúvať vlastné hranice a pracovať na harmonickom živote v súkromnej a pracovnej oblasti. Ľudia túžia po naplnení cieľov, neuvedomujú si však vlastnú silu a potenciál, pomocou ktorých sú schopní svoje sny realizovať.”

Naša vízia a hodnoty

Naším cieľom je ukázať spoločnostiam, tímom a jednotlivcom cestu k spokojnosti prostredníctvom rozvoja vyššej úrovni kultúry, dosahovania výsledkov a zlepšenia kvality vzťahov vďaka komunikácii. Napomáhame pozitívnym zmenám a zlepšovaniu kvality myslenia prostredníctvom kurzov, školení, workshopov, koučingu, inšpiratívnych prednášok a kníh.

PROFESIONALITA a FLEXIBILITA

Je pre nás dôležité, aby sme pre vás boli profesionálnym a flexibilným partnerom. Vzdelávanie a rozvoj vnímame ako "živý organizmus", ktorý sa môže v čase a potrebách meniť, preto ku každému rozvojovému programu pristupujeme individuálne a flexibilne.

HÚŽEVNATOSŤ a VYTRVALOSŤ

Pokiaľ ide o rozvoj ľudského potenciálu, prácu so silnými stránkami a zdrojmi, sme vášniví, naša práca nás baví, napĺňa a dáva nám zmysel, preto sme v nej trpezliví, vytrvalí a húževnatí.

PARTNERSTVO a REŠPEKT

V každej spolupráci vždy hľadáme partnerský vzťah, založený na rešpekte inakosti a rozmanitosti, myšlienok, názorov, pohľadov a kultúr. Netvárime sa, že máme patent na rozum a že naše myslenie a pohľad sú jediné správne, preto rešpektujeme individuálne rozvojové potreby každého partnera s ktorým pracujeme.

RAST a MAJSTROVSTVO

Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa a rozvíjame, opúšťame komfotnú zónu, a to preto, aby sme aj my stále rástli a napredovali a dokázali kráčať s dobou a pracovali aj s novými trendami v rozvoji a vo vzdelávaní.

Ako pracujeme

Spokojnosť. Súlad. Rast.

BEZ VÁS NEPRACUJEME - 3 x SPOLU a 2x MY

Aký je teda náš overený “proces výroby”?

Spolu naformulujeme rozvojové potreby, ciele a očakávania

Odhalením vášho prečo vstupujete do továrne na spokojnosť. Iba tak zaručíme, že vyberieme správnu formu rozvoja pre vaše potreby

My vytvoríme stratégiu a program na mieru

Navrhneme vám, ktorý mix produktov z továrne je pre vás ten správny a vysvetlíme prečo

Spolu doladíme s vami všetky detaily

Nič bez vás, váš pohľad je motorom výroby

My aplikujeme a zrealizujeme rozvojový program

Prebehne proces výroby s pridanou hodnotou

Spolu Vyhodnotíme a navrhneme follow-up

Kontrola výroby a implementácie naučeného je u nás základ pridanej hodnoty, ktorú vám chceme odovzdať a zároveň podmienkou k našej spokojnosti

AKÉ VYUŽÍVAME METÓDY A PRINCÍPY?

Kurzy a certifikáty

Jána Dubničku

Koučovacie výcviky

Emócie a koučovanie – Dan Newby (2018)
Autor – Chce to LEN odvahu (2018)
Brief Coaching v spoločnosti SolutionSurfers (2017)
Letná škola Transakčnej analýzy (2016)
Inner Game Coaching priamo pod vedením ‘praotca’ koučovania a autora metódy (2015)
Inner Game – Tima Gallweya (2015)
Autor – Vytvorte si život, po akom túžite (2015)
Co-Active Advanced Techniques for Coaches in business and beyond (2014)
Tímový koučing (2013)
Budovanie koučovacej praxe (2012)
Nástroje kouča (2012)
Intuitívny koučing (2012)
Mentoring koučov (2012)
Appreciative Inquiry (2012)
Result Coaching Systems v spoločnosti NeuroLeadership Group (2011)
Mentálny tréning športovcov
Tímové koučovanie a moderný rozvoj tímov (The Rocket Model)
Facilitátor, Konzultant, Lektor

Typológia osobnosti GPOP

Certifikovaný pre používanie a interpretovanie psychodiagnostického nástroja typológie osobnosti GPOP v kontexte Jungovskej typológie.

Takto pracujeme

Všetky naše vzdelávacie a rozvojové aktivity pripravujeme metodikou Why? - What? - How?

Why? - Prečo?

 • je to odpoveď na otázku: “Prečo niečo ideme robiť?
  Aký to má pre vás zmysel? Čo to má účastníkom priniesť?
 • hľadáme prínos, zisk a zmysel toho, čo pre vás robíme, zisťujeme veľmi podrobne vaše vzdelávacie a rozvojové potreby
 • preverujeme, čo už v tejto chvíli máte, čo funguje, pátrame po zdrojoch, na ktorých môžeme stavať a hľadáme možnosti rozvoja

What? - Čo?

 • je to odpoveď na otázku: “Čo ideme/budeme robiť?
 • na základe zistení “šijeme” vzdelávacie a rozvojové programy na mieru vášmu “Prečo?”
 • nepracujeme s tzv. zásuvkovými programami, každý náš program je jedinečný, originálny a prispôsobený vášmu “Prečo?”

How? - Ako?

 • je to odpoveď na otázku: “Ako to ideme/budeme robiť?”
 • predstavíme vám priebeh a realizáciu rozvojového programu
 • predostrieme vám konkrétnu metodiku, spôsoby, nástroje a aktivity